LỊCH CÔNG TÁC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ TĨNH
   

LỊCH NGÀY

LỊCH TUẦN

  • Thứ 5 Ngày 29/09/2022

  • Thứ 6 Ngày 30/09/2022

  • Thứ 7 Ngày 01/10/2022

  • Chủ nhật Ngày 02/10/2022

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Lịch trong ngày

  (Thứ năm,

Ngày 29-09-2022)